Thursday, December 4, 2008

റോട്‌വീലർ rottweilerചിത്രത്തിനു കടപ്പാട് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിനോടും ഈ ചിത്രം ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇട്ടവരോടും


നല്ല കരുത്തും ശൌര്യവും ജഗ്രതയും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു മികച്ച ഇനം കാവൽ നായയാണ് റോട് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റോട്‌വീലർ.തന്റെ “അധികാര” പരിധിയിൽ കടന്നുകയറുന്നവരെ അതിഭീകരമായി ആക്രമിക്കുന്നതിൽ ഇവ മുൻ പന്തിയിൽ ആണ്. റോമാക്കാർ ഇവയെ യുദ്ധത്തിനും,ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനും മറ്റും ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചു. ലോകമഹാ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇവയുടെ സേവനം പ്രത്യേകിച്ച് ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസിപ്പടക്ക് വളരെ അധികം പ്രയോജനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ മികവിൽ പോലീസ്,ആർമി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇവയെ ധാരാളമായി കാണാം.

ഉരുണ്ട തലയും കൂസലില്ലാത്തതും ഗൌരവം നിറഞ്ഞതുമായ മുഖഭാവം ഇവ മറ്റു ഇനങ്ങളിൽ നിന്നും റോടിനെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നു. വൺ‌മാൻ ഡോഗ് എന്ന വിശേഷണത്തിനു അനുയോജ്യനായ ഇവൻ അപരിചിതരെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല വളർത്തുന്ന വീട്ടിലെ തന്നെ എല്ലാ അംഗങ്ങളേയും സൌഹൃദം കൂടുവാൻ അനുവദിക്കില്ല. ബുദ്ധിശക്തിയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവയെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ശ്രദ്ധയോടെ വളർത്തിയില്ലേൽ അനുസരണക്കേട് പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇവ ഗൌരവക്കാരല്ലാത്ത യജമാനന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല.ഇത്തരക്കാർക്ക് യോജിച്ച ഇനമല്ല റോട്.നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും ഇവയെ വളർത്തുവാൻ തുടങ്ങുകയും പിന്നീട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ആകാതെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണം.കുട്ടികളുമായി അടുക്കുവാൻ ഇവ താ‍ല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അപകടകാരിയായ ഒരു റോട്‌വീലർ ഒരു പക്ഷെ കുട്ടികളെ കടിച്ച് കൊന്നെന്നും ഇരിക്കാം.ലോകത്തിലെ ആക്രമണകാരികളായ മുൻ നിരയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുവാൻ ഇവയുടെ “ മുരടനും ആക്രമണം മുറ്റിയതുമായ സ്വഭാവം” ഇടയാക്കി.ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇവയെ നിരോധിക്കുകയോ വളർത്തുന്നവർക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിറം:കറുപ്പിൽ തുരുമ്പിനെ നിറം കണ്ണിനു മുകളിലും കൈകാലുകളിലും നെഞ്ചിലും ഉണ്ടായിരിക്കും.നീളം കുറഞ്ഞതും മിനുസ്സമുള്ളതുമായ രോമങ്ങളോടു കൂടിയ ശരീരം.
പൊക്കം: ആൺ പട്ടികൾക്ക് 61-68 സെന്റീമീറ്ററും പെൺപട്ടികൾക്ക് 56-63 സെന്റീമീറ്ററും വരെ.
ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ ശരശരി 6-10 വരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും.
ഈ ജനുസ്സിന്റെ വാൽ പ്രസവിച്ച് അധികം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മുറിച്ചുകളയുന്നു.നാല്പതുമുതൽ അമ്പതു വരെ കിലോഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന ഇവ നല്ലവണ്ണം വ്യായാമം ആവശ്യമായ ജനുസ്സാണ്.ആഹാരത്തിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ഇവ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകുവാൻ ഇടയുണ്ട്.ശരാശരി 8-10 വരെ വയസ്സുവരെ ഇവ ജീവിച്ചിരിക്കും എങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റോട് എന്ന പേരിൽ ഉള്ള പലതും മറ്റു ജനുസ്സുകളുമായുള്ള കലർപ്പു മൂലം യദാർഥ റോടിന്റെ ഗുണം കാണിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോളെല്ലാം ഡോബർമാന്റെ ക്രോസും റോട് എന്ന പേരിൽ വീലകുറച്ച് വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പെഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ഉള്ള റോടിനു വില ഏകദേശം 15,000നു മുകളിൽ വരും.


ശൌര്യവും ആത്മാഭിമാനവും ഉള്ള ഇവയെ നായ്ക്കളിലെ ഹിറ്റ്ലർ എന്നു വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം.


വാൽമൊഴി: അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു റോടിനെ കാണുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉറപ്പിക്കാം അത് അതിന്റെ കുഴപ്പം അല്ല, അതിന്റെ ഉടമ ഒരു റോടിനെ വളർത്തുവാൻ കൊള്ളാത്തവൻ ആയിരിക്കും എന്ന്.